Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/sabzevarfa/domains/sabzevarfarhang.com/public_html/funcs.php on line 3
آخرین نامه فرزند کویرمزینان دکتر علی شریعتی: سبزوار فرهنگ

آخرین نامه فرزند کویرمزینان دکتر علی شریعتی


1 شهريور 1391
5
3889
آخرین نامه فرزند کویرمزینان دکتر علی شریعتی
شاهدان کویر مزینان؛  پس ازشروع فعالیت این وبلاگ سعی وتلاش شد تا مزینان وفرزندانش آن گونه که شایسته است به جهانیان شناسانده شوند و شکرخدا تاکنون دراین راه موفق بوده ایم .

هرچند بنا بود درابتدا پیرامون فرزند شایسته کویر زیاد صحبت نکنیم چرا که آن بزرگ مرد خود شناسای مزینان است ومزینانی با نام او وخاندان عالم واندیشمندش درهمه جای دنیا شناخته شده است اما پس ازماهها تلاش ونوشتن گاه درفضای مجازی به مطالبی برمی خوریم که حیف است ازکنا ر آن به آسانی عبور کنیم لذا برخورد لازم دانستیم که گاه نوشتاری از او وپیرامون او تقدیم به دوستدارانش نماییم.

متن زیر آخرین نامه ای است که برای فرزندش ودرحقیقت همه فرزندانش! نگاشته شده و وبسایت معلم شهید دکترعلی شریعتی آن را منتشر کرده است که ما بدون اجازه والبته می دانیم که این عزیزان نیز همین نیت خیرخواهانه را دارند تا این مکتوب به دیگران نیز برسد ؛ تقدیم به شاهدان شاهدان کویرمزینان می نماییم .

احسان عزيز!

لابد تعجب مي كني كه من از بلژيك دارم برايت نامه مي نويسم! از كارهاي خدا چه ديده اي؟ زندگي من سراسر معجزة لطف خداوندمان است و گاه فكر مي كنم كه اگر اين كرامات را روزي بنويسم خواندني خواهند شد! نمي دانم كه در طرح بزرگ خدا من چه نقشي دارم و چه سرنوشتي؟ ولي اينقدرها مطمئنم كه بي هيچ نيست وگرنه بايد بارها رفته بودم و تا حال هفت كفن پوسانده بودم. چنانكه در آن نامة كذايي برايت نوشته بودم، زندگي من مجموعاً عبارت است از چندين برنامة پنج ساله. هميشه كاري را شروع مي كرده ام و به اوج مي رسانده ام و آخر پنج سال در هم مي ريخته، هر بار از سر! از اول نوجواني تا 28 مرداد
32 و سقوط دكتر مصدق و آغاز ديكتاتوري، پنج سال. از اين دوره تا تشكيل نهضت مقاومت ملي مخفي، كه از 1337 به هم خورد و دستگير شديم پنج سال از 38 تا 43 ، در اروپا پنج سال، از 43 تا 48 دورة خاص آوارگي و زندان و مقدمه چيني و زمينه سازي دانشكده پنج سال. دورة كنفرانسهاي دانشگاهها و ارشاد پنج سال، تا 51 ; پس از آن زندان و خانه نشيني و خفقان پنج سال; و اكنون پنج سال ديگري را به اميد خدا آغاز مي كنم تا چه بخواهد و چه شود؟
شكر خدا كه اين همه شكستهاي منظم و متناوب را خورده ام و ككم نگزيده است. عجب پوست كلفتي! روانشناسان مي گويند، هر نسلي بيش از يك شكست را تحمل نمي تواند كردو من خود را براي ششمين يا هفتمين شكست، دارم آماده مي كنم. شكست يا پيروزي چه فرقي مي كنند. براي سياستمداران و ورزشكاران و كسبه است كه اين دو كلمه متضادند. براي ما آنچه مهم است انجام وظيفة انساني، تعقيب راه خدايي است. اگر پيروز شديم دعامان اينكه از ستم و حق كشي و غرور در امان مانيم. اگر شكست خوريم از تبهكاري و ذلت مصون باشيم و شهادت ارزانيمان باد! زندگي را چون سوسمار در سوراخ خود خزيدن و مشغول سعادت خانوادگي بودن بد است. تلاش در جستجوي حقيقت و كسب آزادي و فلاح انسان، نفس زندگي و عين سعادت است و خدا را شكر كه من اگرچه هرگز نه شوي خوبي و نه پدر خوبي بودم، ساعتي از عمر را سر در آخور خويش نداشتم و جز در تب وتاب ايمان و مردم نزيستم.
تنها نگراني ام اين است كه دستگاه براي بچه ها يا پدربزرگ مريض، ناراحتي اي ايجاد كند. به هر حال، هر چه پيش آيد در راه خدا حساب مي كنم و بر نمي گردم. مي ترسم بپرسم، نكند خبر بدي بشنوم و ضعيف شوم. اينجا يكي از همان جاهايي است كه نفهميدن بهتر است. آدم در راهي كه پيش مي گيرد بايد همچون كرگدن تنها سفر كند و سر پيش اندازد و شش دانگ حواسش در رفتن و بر راه رفتن باشد و از آوازها نهراسد و چشمش برروي هر پديده اي كور و گوشش در قبال هر شنيده اي كر باشد. ” فاَقم وجهك للدين
حنيفا!”  براي ماها كه سراپا از عاطفه ساخته شده و سرشته شده ايم اين كار رياضت بسيار مي خواهد و ايمان و تعصب شديد; خدا ارزاني دارد.
من فعلاً به بلژيك آمده ام به دو دليل، يكي اينكه ويزا نمي خواست و ديگر اينكه كمي ازخط سير عمومي پرت بود و دور از چشم، به همين دليل نتوانستم براي امريكا هم ويزا بگيرم.تو فكر كن و با منصور و ابراهيم آقا مشورت كن، ببين چه راهي هست كه من بتوانم از اينجا ويزاي امريكا بگيرم. آيا ديدار فرزند و مثلاً سرپرستي! به درد نمي خورد؟ تا نامة بعدي ام خداحافظت. اين نامه را جوري، غيرمستقيم به مامان خبر بده.

قربانت، علي(اواخر اردیبهشت)

منبع » وبسایت معلم شهید دکترعلی شریعتی
:: نظرات :: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
5 نظر در صف تاييد است.

مراسم 16 آذر که توسط انجمن های علمی و کانونهای فرهنگی هنری و اجتماعی دانشگاه حکیم برگذار شده را چگونه ارزیابی می کنید؟