Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/sabzevarfa/domains/sabzevarfarhang.com/public_html/funcs.php on line 3
دانشجوی سازنده و طراح زيردريايي با قابليت تغيير طول: سبزوار فرهنگ

دانشجوی سازنده و طراح زيردريايي با قابليت تغيير طول


25 آذر 1393
5
2091
دانشجوی سازنده و طراح زيردريايي با قابليت تغيير طول

ساخت و طراحي زيردريايي با قابليت تغيير طول

طراح و سازنده:

رضا بصيري امين

انجمن علمي مكانيك

برخي ويژگيهاي زيردرياييRBA

 • حركت بدون پيشران: اين زيردريايي بدليل دارا بودن سيستم افزايش و كاهش طول مي تواند بدون سيستم پيشران حركت نمايد و روش انجام اين كار به اين روش انجام مي شود كه زيردريايي در هنگامي كه در سطح آب است با اندكي كاهش طول, ذخيره بويانسي را نسبت به وزن كاهش مي دهد(با كاهش طول چون حجم كاسته شده و جرم ثابت است چگالي افزايش مي يابد) و زيردريايي به زير آب حركت مي كند و چون مخزني در جلو زيردريايي تعبيه شده است شيب غوص رو به جلو مي باشد و زيردريايي حين غوص رو به جلو حركت مي نمايد سپس مخزن جلو كاسته شده و طول اندكي افزايش مي يابد كه با اين كار صعود با شيب رو به جلو ايجاد شده و زيردريايي با روند موج سينوسي (sin) به حركت درمي آيد كه داراي فوايدي از قبيل زير مي باشد:
 1. حركت رو به جلو و عقب بدون پيشران
 2. صرفه جويي در سوخت
 3. طولاني تر شدن مدت اقامت
 4. امكان پذيرشدن طي مسيرهاي طولاني با صرف انرژي اندكي
 5. كاهش سروصدا "همانطور كه گفته شد صدا يكي از خطرناك ترين موارد براي شناسايي زيردريايي هاست و كاهش آن مزيت آن است و دراين زيردريايي با اين سيستم به حداقل ممكن مي رسد."
 6. جلوگيري از ايجاد تنش و موج در آب "هنگام چرخيدن پروانه اين موج ها ايجاد مي گردد"
 7. جلوگيري از شناسايي زيردريايي توسط رادار " به هنگام چرخش پروانه و ايجاد شدن موج و تنش در آب سونارهاي خاموش و فعال قادربه رهگيري هستند كه در اين نوع پيشران غير ممكن مي شود. "
 8. ورود به مناطق و اماكن نظامي بدون ديده شدن , رهگيري شدن, شناسايي شدن و انجام موفقيت آميز عمليات

-صرفه جويي در سوخت و انرژي:

در اين زيردريايي به دليل "حركت بدون پيشرانع كاهش اصطكاك (باكاهش طول), غوص و صعود بدون استفاده از مخازن, صرفه جويي اندك براي حركتها" در سوخت و انرژي صرفه جويي مي شود كه مزايايي دارد:

 1. كاهش مصرف سوخت
 2. افزايش راندمان
 3. كاهش اتلاف انرژي
 4. كاهش اصطكاك
 5. افزايش توان موتورها
 6. توانايي براي طي مسافتهاي طولاني تر
 7. توانايي براي مقابله با دشمن
 8. برتري نسبت به ساير زيردريايي هاي هم كلاس و برخي زيردريايي هاي بزرگ تر
 9. توانايي براي بارگيري سوخت كمتر
 10. كمتر ديده شدن "براي سوخت گيري بايد به سطح آب آمد"

-كاهش اصطكاك : در اين زيردريايي به دليل سيستم افزايش و كاهش طول مي توان تا حد زيادي با كاهش طول از اصطكاك كاهش داد زيرا اصطكاك رابطه مستقيمي با سطح تماس دارد و با كاهش طول سطح تماس بدنه زيردريايي با آب دريا كاسته مي شود كه مزيت هاي زير را دارد:

 1. كاهش اصطكاك بدنه
 2. افزايش سرعت"سرعت با توان و اصطكاك رابطه درجه 3 دارد P=V.V.V "
 3. افزايش توان موتور
 4. افزايش راندمان زيردريايي
 5. كاهش هزينه هاي نگهداري و تعميرات
 6. ...

-غوص و صعود : در اين زيردريايي به دليل قابليت افزايش و كاهش طول زيردريايي مي تواند با صرف انرژي اندك در آب غوص و صعود كند و اين عمل از دو طريق صورت مي گيرد:

 1. حالت اول: زيردريايي ها براي غوص و صعود از سيستم مخزني (مخازن شناوري) استفاده مي كنند و اين روش به اين صورت است كه مخازن را براي غوص تا حدي آب مي كنند تا نيروي شناوري و وزني برابر شود سپس زيردريايي به حالت غوطه وري مي رسد و بعد از آن توسط بالك ها عمق گيري مي كند.
 2. حالت دوم: در اين روش كه فقط خاص زيرريايي RBA مي باشد توسط افزايش و كاهش طول زيردريايي به حالت غوطه وري دست مي يابدكه طريق انجام اين كار به اين صورت است كه با افزايش طول حجم زياد شده و نيروي شناوري افزايش يافته و چون وزن ثابت مي باشد نيروي شناوري از وزني بيشتر گشته و زيردريايي صعود مي كند و براي غوص كردن عكس اين عمل اجرا مي شود.

- مزاياي زيردريايي RBA در غوص و صعود نسبت به ساير زيردريايي ها:

 1. در زيردريايي هاي معمولي هنگام غوص مقداري آب وارد مخازن مي شود و لازمه اين كار اين است كه هواي درون مخازن تخليه شود و اين كار فشار زيادي در سطح آب ايجاد مي كند كه فواره اي از آب در بالاي زيردرياييهمچون غوص كردن نهنگ ايجاد مي شود كه بسيار خطرناك مي باشد و دليل اين خطر اين است كه اين فواره بلند بوده و از دور ديده مي شود كه اين امر موجب رويت زيردريايي و انهدام آن مي شود.
 2. در زيردريايي هاي معمولي براي صعود به سطح آب بايد آب درون نخازن تخليه شود كه مشكلاتي ايجاد ميكند كه اين مشكلات هر كدام باعث پيدا شدن زيردريايي مي شود.

در زيردريايي هاي معمولي براي تخليه آب درون مخازن از هواي فشرده كه در زيردريايي ذخيره مي شود استفاده مي كنند كه اين مسئله خود مشكلاتي دارد . مشكل اين روند اين است كه پس از چند بار غوص و صعود مخزن هواي فشرده اتمام مي يابد كه نياز به شارژ مجدد دارد و اين كار بسيار وقت گير است و نياز به اين دارد كه زيردريايي به طور كامل به سطح آب بيايد و مسئله ديگر صداي ناشي از تخليه آب بوسيله فشار هوا مي باشد. 

توانايي حمل هلي كوپتر

توانايي بمباران

توانايي هجوم به مناطقي كه بر موشك هاي زيردريايي نمي رسد

توانايي دفاع از زيردريايي در مقابل بمباران

...

-بطور كلي مزيت RBA نسبت به ساير زيردريايي ها در غوص و صعود:

 1. كاهش احتمال شناسايي شدن
 2. كاهش مصرف انرژي
 3. كاهش هزينه شارژ مخازن
 4. كاهش صدا
 5. كاهش زمان تلف شده
 6. كاهش عوامل شناسايي كننده
 7. افزايش راندمان
 8. افزايش سرعت غوص و صعود
 9. افزايش كارايي
 10. افزايش دفعات غوص و صعود
 11. افزايش توانايي در اقامت
 12. جلوگيري از تشكيل حباب در سطح آب
 13. جلوگيري از فواره آب
 14. عدم نياز به شارژ مخازن
 15. افزايش توان
 16. ...

-افزايش فضا و امكان حمل افزوده: در اين زيردريايي به دليل قابليت افزايش طول مي توان حجم اضافي ايجاد كرد كه شناوري ايجاد شده از آن توسط مخازن شناوري جبران مي گردد اما حجم ايجاد شده را مي توان براي موارد متفاوت بكار برد كه مزيت زيادي را براي زيردريايي ايجاد ميكند كه در زير آمده است:

 1. افزايش فضا
 2. افزايش قدرت حمل
 3. توانايي حمل نيروي اضافي
 4. توانايي حمل ادوات جنگي اضافي (نفربر, تانك, هلي كوپتر, پياده نظام, سواره نظام, گلوله, موشك و...)
 5. افزايش ذخيره بويانسي
 6. ...

-حمل هلي برد: اين زيردريايي قابليت حمل چند هلي كوپتر را دارد كه در مخزن خاصي كه بر روي زيردريايي طراحي گشته نهاده مي شوند و هنگام پرواز يا فرود با آسانسورهاي مربوط بالا آمده و آماده پرواز مي گردد زيرا توانايي زيردريايي را علاوه بر توانايي دريايي توانايي هوايي پيش مي آيد.

مزيت اين روش و اين قابليت به اختصار در زير برشمرده شده است:

 1. توانايي حمل هلي كوپتر
 2. توانايي بمباران
 3. توانايي هجوم به مناطقي كه برد موشكهاي زيردريايي نمي رسد
 4. توانايي دفاع از زيردريايي در مقابل بمباران

 

:: نظرات :: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4 نظر در صف تاييد است.

مراسم 16 آذر که توسط انجمن های علمی و کانونهای فرهنگی هنری و اجتماعی دانشگاه حکیم برگذار شده را چگونه ارزیابی می کنید؟