Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/sabzevarfa/domains/sabzevarfarhang.com/public_html/funcs.php on line 3
به مناسبت روز خبرنگار: قاصدان روزان ابری: سبزوار فرهنگ

به مناسبت روز خبرنگار: قاصدان روزان ابری


17 مرداد 1396
0
301
به مناسبت روز خبرنگار: قاصدان روزان ابری
حسین خسروجردی نویسنده و هنرمند فرهیخته سبزواری به مناسبت فرا رسیدن 17 مرداد روز خبرنگار یادداشت زیر را برای تحریریه مجله اینترنتی اسرارنامه ارسال کرده است:
 
«قاصدان روزان ابری»
 
به مناسبت روز خبرنگار
 
خبر و نگارشِ خبر،  دو واژه ای هستند که در گزینش آن و در شتاب و چرخش خود ، چقدر بیتاب اند ، بیتاب از آنرو  که زادهٔ زمان اند  و وابستهٔ مردم زمانه .  و در این سیر ، کیست که نداند این خبر نگار است  که در گزینش و انتخاب  و شرح و بسط و تفسیر و تأویل خبر، چقدر موثر و تاثیر گذار است !  بسا که با انتخاب خبرپنداری که  سلیقه و بینش و زیبایی و خیر  و زعامت و ذکاوت و شهامت و سیاست و پیامد و در یک کلمه : حَد و اندازهٔ  وجودی خودش را بیان می کند . 
 
گاهی انتخاب این خبر در حساسیت ها و شفافیت های عرصه ای گام می گذارد  که گویی با نگارش و انتشار آن ، تمام هستی و زندگییش را در قماری که بیان خبر است « داو »  می کند  تا در فهم و انتقال آن خبر ، آرمان وصداقت و همهٔ شرافتِ خودش را در شعور مردم بازتاب دهد و آنها را به راهِ مطلوب و به راه اندیشه  و به سرمنزل مقصود که همان بهروزی و بهبودی است برساند .
 
چنین است ارزشِ کمال گرایِ خبری که خبر نگار با آن مأنوس و همدم و همراه است . خبرنگار دامنهٔ وسیع و راهنمای مقصودی است که شاعر زمانهٔ ما اخوان ثالث چه خوب  او را ، با نماد قاصدک فرا می خواند تا درد و رنج و غریبی و روزگار و و تجربه های تلخش را تنها با او بگوید و بگوید که :
 
قاصدک
ابرهای همه عالم شب و روز
در دلم می گریند
 
حسین خسروجردی - مشهد مردادماه ۱۳۹۶
 
:: نظرات :: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

مراسم 16 آذر که توسط انجمن های علمی و کانونهای فرهنگی هنری و اجتماعی دانشگاه حکیم برگذار شده را چگونه ارزیابی می کنید؟